corporate law

Zakończyliśmy spór o wartości roszczeń nie mniejszej niż 2,5 mln EUR. Gratulujemy naszym Mocodawcom dobrych decyzji.

Zarządzanie holdingiem

System rozwiązań dla zarządzania holdingiem lub grupą kapitałową.

Rejestracja przedsiębiorców

Organizowanie i rejestracja przedsiębiorców.

Spółki kapitałowe

Obsługa organów spółek kapitałowych.

Realizacja IPO

Strategia i koncepcja realizacji IPO.

Strategie restrukturyzacyjne

Strategie restrukturyzacyjne i koncepcje ich wdrażania.

Nowy model pracy

Koncepcje realizacji nowego modelu dystrybucji w obszarze zbiorowego prawa pracy.

Spory zbiorowe

Reprezentowanie pracodawców albo związków zawodowych w sporach zbiorowych.

Roszczenia przedsiębiorców

Roszczenia przedsiębiorców ze stosunku spółki, związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu.

czytaj więcej

Odszkodowania, obrót nieruchomościami

Służebności przesyłu i odszkodowania, obrót nieruchomościami, rozliczenia wspólników oraz między małżonkami, ubezpieczenia społeczne i zatrudnienie.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Beneficjenci

BUDGOR SA, Budgor Parkiety sp. z o.o., , PRDM w Lublinie SA, SBM Instalator w Lublinie, MARSOFT SA, EnergiaPro KE SA, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Advercity, Grupa LCEK sp. z o.o. (dla PKN ORLEN SA, TAURON SA, ENERGA SA, ENERGA Operator SA, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ENERGA CUW sp. z o.o., ENERGA Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o.), SafeNet Interactive Agency, ZZPRC Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, pracownicy i związki zawodowe w Żagiel SA, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Lublin Grand Hotel Management sp. z o.o.